111 Vogelatlas Brussel
Aantallen en verspreiding van
broedvogels en wintervogels
in Brussel

Middelste Bonte Specht


Wetenschappelijke naam

Dendrocoptes medius

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

Kilometerhoktellingen, maximum aantal