Aantallen en verspreiding van
broedvogels en wintervogels
in Brussel

Gierzwaluw


Wetenschappelijke naam

Apus apus

Broedvogels

Broedzekerheid 2000-2004

Voorlopige broedzekerheid 2022-2024

Broedvogels schattingen 2000-2004

Broedvogels schattingen 2022-2024