Aantallen en verspreiding van
broedvogels en wintervogels
in Brussel

Broedvogels (voorlopig)

Kilometerhoktellingen, maximum aantal