111 Vogelatlas Brussel
Aantallen en verspreiding van
broedvogels en wintervogels
in Brussel

Waterhoen


Wetenschappelijke naam

Gallinula chloropus

Alle kaarten