111 Vogelatlas Brussel
Aantallen en verspreiding van
broedvogels en wintervogels
in Brussel

Fazant


Wetenschappelijke naam

Phasianus colchicus

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

Kilometerhoktellingen, maximum aantal