111 Vogelatlas Brussel
Aantallen en verspreiding van
broedvogels en wintervogels
in Brussel

Wilde Eend


Wetenschappelijke naam

Anas platyrhynchos

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

Kilometerhoktellingen, maximum aantal