111 Vogelatlas Brussel
Aantallen en verspreiding van
broedvogels en wintervogels
in Brussel

Appelvink


Wetenschappelijke naam

Coccothraustes coccothraustes

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

Kilometerhoktellingen, maximum aantal