111 Vogelatlas Brussel
Aantallen en verspreiding van
broedvogels en wintervogels
in Brussel

Huismus


Wetenschappelijke naam

Passer domesticus

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

Kilometerhoktellingen, maximum aantal