111 Vogelatlas Brussel
Aantallen en verspreiding van
broedvogels en wintervogels
in Brussel

Knobbelzwaan


Wetenschappelijke naam

Cygnus olor

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

Kilometerhoktellingen, maximum aantal