111 Vogelatlas Brussel
Aantallen en verspreiding van
broedvogels en wintervogels
in Brussel

Braamsluiper


Wetenschappelijke naam

Curruca curruca

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

Kilometerhoktellingen, maximum aantal