111 Vogelatlas Brussel
Aantallen en verspreiding van
broedvogels en wintervogels
in Brussel

Kramsvogel


Wetenschappelijke naam

Turdus pilaris

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

Kilometerhoktellingen, maximum aantal