111 Vogelatlas Brussel
Aantallen en verspreiding van
broedvogels en wintervogels
in Brussel

Gekraagde Roodstaart


Wetenschappelijke naam

Phoenicurus phoenicurus

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

Kilometerhoktellingen, maximum aantal