Aantallen en verspreiding van
broedvogels en wintervogels
in Brussel

Contact

Atlasteam

De Vogelatlas van Brussel is een initiatef van Leefmilieu Brussel. De organisatie en uitvoering van het project, alsook de coördinatie van het terreinwerk, is in handen van AVES NATAGORA, in samenwerking met Natuurpunt.

Omkadering, vorming en hulp voor de vrijwilligers wordt voorzien door 2 lokale coördinatoren, Alain Paquet en Simon Feys.

Vragen, opmerkingen en suggesties rond het atlasproject kunnen gestuurd worden naar birdatlas.brussels@natagora.be


Alain Paquet
Département Études Natagora
alain.paquet@natagora.be

Simon Feys
Natuurpunt Studie
simon.feys@natuurpunt.be